چهارشنبه 27 شهریور 1398   
 
تاریخ 1397/07/14         ساعت 07:47:56     گروه خبری روابط عمومی

به منظور لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب و همچنین تجدید بیعت با ایشان و آرمانهای شهداء انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق فرمانده پایگاه بسیج شهید حسن نیا ،معاونین و جمعی از کارکنان بسیجی با حضور در حرم مطهر رضوی همگام با دیگر بسیجیان پرشور در همایش ملی بسیج شرکت کردند .

به منظور لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب و همچنین تجدید بیعت با ایشان و آرمانهای شهداء انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق فرمانده پایگاه بسیج شهید حسن نیا ،معاونین و جمعی از کارکنان بسیجی با حضور در حرم مطهر رضوی همگام با دیگر بسیجیان پرشور در همایش ملی بسیج شرکت کردند .