یکشنبه 19 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/03/01         ساعت 12:12:28     گروه خبری روابط عمومی

بدنبال اعلام سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر عدم اعتبار کارتهای ملی کاغذی و همچنین الزام دستکاههای اجرائی به ارائه خدمات با کارت هوشمند ملی مدیرکل ثبت احوال استان در خصوص ارائه جزییات این موضوع نشست خبری را با اصحاب رسانه انجام داد.

نیری با بیان اینکه در ابتدای اجرای طرح کارت هوشمند ملی تعداد 4771872 نفر در استان خراسان رضوی افراد واجد شرایط درخواست کارت هوشمند ملی وجود داشته اند افزود: تاکنون از این تعداد افراد واجد شرایط تعداد 3784352 درخواست کارت هوشمند ملی اخذ شده و برای 3088000 نفر کارت صادر و تحویل شده است که 64/7 درصد جمعیت واجد شرایط را شامل می شود.

در ادامه محمدرصا محسنی معاون فناوری اطلاعات و آمارهای جمعتی ثبت احوال استان نیز اظهار داشت : در حال حاضر تعداد 695000 کارت تحویل نشده به مردم داریم که 65000 کارت از این تعداد آمادعه تحویل در دفاتر پستی و پیشخوان است و 630000کارت نیز در فرایند صدور قرار دارند.

محسنی در خصوص تاخیر در روند صدور کارت برای درخواست های اخذ شده از مردم عنوان کرد :به جهت موصوع تحریم ها و مشکلات بودجه ای رویکرد سازمان ثبت احوال به سمت بومی سازی و بهره گیری از ظرفیت شرکت های داخلی قرار گرفت و بر همین اساس کارتهای مختلفی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت تا بر اساس استانداردهای پیش بینی شده نهایتا صدور کارتهای جدید با فرایند بومی سازی از سال گذشته مجددا آغاز شده است .

محسنی ادامه داد: با توجه به اینکه از ابتدای خرداد ماه سالجاری کلیه کارتهای شناسایی ملی قدیمی اعم از کارتهایی که درجه اعتبار آنها منقضی شده باشد یا هنوز اعتبار داشته باشند برای احراز هویت در دستگاههای اجرائی و خدمات رسان به مردم مورد استفاده قرار نمی گیرند لازم است تا افرادیکه هنوز نسبت به ارائه درخواست ثبت نام خود برای کارت هوشمند ملی اقدام نکرده اند در اسرع وقت با مراجعه به مراکزی که برای این کار در نظر گرفته شده است درخواست های خود را تسلیم تا از دریافت خدمات اجتماعی محروم نگردند .

محسنی همچنین با بیان اینکه دفاتر پیشخوان استان بصورت روزانه  قادر به دریافت 12000درخواست می باشند  اضافه کرد: ثبت احوال تسهیلاتی را برای افرادیکه معلولیت های خاص جسمانی داشته و یا زندانی و یا در پادگانها مستقر می باشند دستگاه سیار درخواست کارت هوشمند را پیش بینی کرده است .

وی در خصوص  افرادیکه  فرایند ثبت نام ایشان تکمیل و کارتهای ایشان در فرایند صدور قرار دارد اظهار داشت : رسیدهای این افراد حاوی کد پیگیری در تمام دستگاههای اجرائی و خدمت رسان  مانند بانکها مورد قبول بوده و کسانی هم که بنا به دلایلی رسیدهای ایشان مفقود یا مخدوش گردیده است می توانند با مراجعه به همان مرکزی که درخواست خود را تسلیم نموده اند بصورت رایگان و به دفعات رسید کارت هوشمند خود را دریافت نمایند و این شامل افرادیکه کارتهای ایشان صادر و در دفاتر آماده تحویل می باشد و بنا به دلایلی تاکنون برای دریافت خود اقدام نکرده اند , نمی شود .

محسنی در پایان افزود: تعرفه کارت هوشمند ملی برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی برای سال 1398 مبلغ 250000ریال تعیین گردیده که دستمزد خدمات دفاتر نیز به آن اضافه می گردد.