جمعه 9 اسفند 1398   
 
تاریخ 1398/05/02         ساعت 08:23:24     گروه خبری روابط عمومی

به منظور نشر ارزشهای مربوط به تکریم مراجعین و همچنین آشنائی کارکنان با ارکان حقوق شهروندی در آیات و روایات اسلامی دومین جلسه اخلاق اداری و حقوق شهروندی استان بصورت ویدئوکنفرانس و با حضور مدیرکل ثبت احوال استان و حجت الاسلام منظمی برگزار شد .

به منظور نشر ارزشهای مربوط به تکریم مراجعین و همچنین آشنائی کارکنان با ارکان حقوق شهروندی در آیات  و روایات اسلامی دومین جلسه اخلاق اداری و حقوق شهروندی استان بصورت ویدئوکنفرانس و با حضور مدیرکل ثبت احوال استان و حجت الاسلام منظمی برگزار شد .

در این جلسه حجت الاسلام منظمی با اشاره به سیره امیرالمومنین و توصیه ایشان به کارگزاران حکومت اسلامی در رعایت حقوق مردم و پاسداشت کرامت انسانی دیدگاه این امام گرانقدر را تبیین کرد.