دوشنبه 23 تیر 1399   
 
تاریخ 1398/07/21         ساعت 12:57:01     گروه خبری روابط عمومی

به مناسبت هفته نیروی انتظامی مدیرکل ثبت احوال استان از همکاران یگان انتظامی مستقر در اداره کل دیدار و هفته ناجا را به ایشان تبریک گفت .

 به مناسبت هفته نیروی انتظامی مدیرکل ثبت احوال استان از همکاران یگان انتظامی مستقر در اداره کل دیدار و هفته ناجا را به ایشان تبریک گفت .
نیری ضمن تجلیل از رشادتهای نیروهای جان بر کف انتظامی در برقراری امنیت اجتماعی و فردی بعنوان دو مقوله بسیار مهم امنیت ملی اظهار کرد:پویایی و تحرک و پیشرفت جامعه مرهون ازخودگذشتگی و ایثار نیروهای انتظامی است و از این لحاظ تلاش های ایشان در برقراری نظم و امنیت ستودنی و قابل تقدیر است .