سه شنبه 17 تیر 1399   
 
تاریخ 1398/07/25         ساعت 08:05:59     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل ثبت احوال استان در مصاحبه با سیمای خراسان رضوی آخرین وضعیت صدور کارت هوشمند ملی ،مهلت های تعیین شده و همچنین تعداداکارتهای صادر شده در استان را تشریح کرد .

 مدیرکل ثبت احوال استان در مصاحبه با سیمای خراسان رضوی آخرین وضعیت صدور کارت هوشمند ملی ،مهلت های تعیین شده و همچنین تعداد کارتهای صادر شده در استان را تشریح کرد .
همچنین نیری در خصوص پاسخگوئی دیگر دستگاههای اجرائی با کارت هوشمند ملی اظهار کرد: با عنایت به اینکه روند صدور کارت هوشمند ملی بنا به دلایلی با تاخیر انجام می پذیرد با هماهنگی های صورت گرفته با دیگر دستکاهها و بانک ها مقرر گردیده تا رسید درخواست کارت هوشمند ملی که حاوی کد پیگیری می باشد تا زمان صدور کارت اشخاص مبنای ارائه خدمات قرار گیرد و از این بابت جای هیچگونه نگرانی برای کسانیکه کارت هوشمندشان در نوبت صدور قرار دارد وجود نخواهد داشت .