سه شنبه 17 تیر 1399   
 
تاریخ 1398/07/28         ساعت 10:25:05     گروه خبری روابط عمومی

به منظور خدمت رسانی به زائرین پیاده حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) در سالروز شهادت آن حضرت اولین جلسه برنامه ریزی و هماهنگی نحوه ارائه مطلوب به ایشان همچون سالیان گذشته برگزار گردید.

 

به منظور خدمت رسانی به زائرین پیاده حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) در سالروز شهادت آن حضرت اولین جلسه برنامه ریزی و هماهنگی نحوه ارائه مطلوب به ایشان همچون سالیان گذشته برگزار گردیدشایان ذکر است مقرر گردیده است با مساعدت مالی و همکاری خادمان زائرین پیاده حضرت علی ابن موسی الرضا پایگاه بسیج شهید حسن نیا ثبت احوال استان به 200نفر از زائرین پیاده  اعزامی از استان های خراسان شمالی و گلستان به مدت سه شبانه  روز خدمات ارائه گردد.