سه شنبه 9 آذر 1400   
 
مدیریت محتوا

توافقنامه سطح خدمت

مقدمه

در این سند متقاضیان دریافت خدمت از سازمان ثبت احوال کشور (اعم از حقیقی و حقوقی) به اطلاعاتی اساسی مرتبط با مجموعه‌ی خدمات ارائه شده توسط این سازمان، قوانین مرتبط و هزینه‌های مربوطه راهنمایی می‌گردند.

هدف

ارائه خدمات هویتی مطلوب به صورت حضوری و الکترونیکی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به شهروندان در حداقل زمان ممکن

مسئولیت ها

ماموریت های سازمان ثبت احوال ارائه خدمات هویتی نظیر "ثبت وقایع حیاتی" ، "اتقان اسناد هویتی" و "تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور" می باشد 

تعهدات سازمان ثبت احوال کشور

1.        ارائه خدمات بهینه در کمترین زمان ممکن

2.        تصحیح و رفع اشتباهات مأمورین ثبت احوال در مندرجات اسناد بدون دریافت هزینه و رسیدگی خارج از نوبت

رسیدگی در هیأت های حل اختلاف ناشی از اشتباه مأمور بدون دریافت هزینه و بصورت رایگان

صدور شناسنامه و کارت ملی مجدد ناشی از اشتباه مأمور بدون دریافت هزینه و بصورت رایگان

3.        حفظ محرمانگی اطلاعات خصوصی صاحبان اسناد (موضوع ماده 34 قانون ثبت احوال)

4.        پاسخگویی به استعلامات مراجع قانونی و تصدیق هویت افراد

تعهدات شهروندان

1.        حفظ و مراقبت کامل از اسناد و مدارک هویتی خود

2.        اطلاع رسانی در مواردی که اسناد هویتی مفقود میگردد.

3.        اعلام به موقع وقایع ولادت و فوت ظرف مهلت قانونی (موضوع ماده 15 و 20 قانون ثبت احوال )

4.        اعلام به موقع تغییر نشانی محل سکونت

جزییات این بخش در لینک زیر آمده است: https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=69

مسئولیت ها

ماموریت های سازمان ثبت احوال ارائه خدمات هویتی نظیر "ثبت وقایع حیاتی" ، "اتقان اسناد هویتی" و "تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور" می باشد 

خدمات و تعرفه‌ها

سازمان ثبت احوال کشور بر اساس "قوانین مربوط به خدمات ثبت احوال" مصوب سال 1363 خدمات خود را ارائه می‌کند. این خدمات (و زیرخدمات آن‌ها) به همراه تعرفه آن‌ها (به تفکیک زیرخدمت) و زمان ارائه خدمت در جدول شماره 1 قابل مشاهده هستند. قوانین و مقررات در قالب سه بخش "قانون ثبت احوال"، "آئین‌نامه‌های مرتبط" و "آراء وحدت رویه"، و به‌صورت پیوند در جدول شماره 2 آمده است

دوره عملکرد

هزینه های خدمات هویتی بر اساس قانون بودجه سنواتی کشور از شهروندان دریافت میشود و سازمان ثبت احوال کشور در این خصوص مطابق قانون اقدام می نماید.


جدول شماره 1 – خدمات سازمان ثبت احوال ، تعرفه خدمات و متوسط زمان ارائه خدمت

خدمت

هزینه ارائه خدمت (ریال)

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

تعداد بار مراجعه حضوری

ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه

300/000

30 دقیقه

1

صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور

700/000

در صورت تکمیل مدارک لازمه در همان روز

1

صدور گواهی تجرد

500/000

30 دقیقه

1

صدور گواهی فوت ایرانیان

100/000

20 دقیقه

1

صدور گواهی فوت اتباع خارجی (ثبت وفات اتباع خارجی)

300/000

30 دقیقه

1

صدور گواهی فوت اتباع خارجی (صدور گواهی وفات اتباع خارجی)

150/000

صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران (ثبت ولادت اتباع خارجی)

300/000

در صورت تکمیل مدارک لازمه در همان روز

1

صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران (صدور گواهی ولادت اتباع خارجی)

150/000

صدور شناسنامه مجدد(تعویض و المثنی)

از 300/000 تا 2/000/000

15 روز

حداقل 2 بار

صدور شناسنامه برای زنان خارجی با همسران ایرانی (مشمولین بند 6 ماده 976 قانون مدنی)

1/000/000

1 ساعت

2

صدور شناسنامه فرزندان اتباع خارجی بالای 18 سال (مشمولین ماده 979و 980 قانون مدنی)

1/000/000

1 ساعت

2

صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

1/000/000

پس از تکمیل مراحل در همان روز انجام میشود

4

صدور شناسنامه اتباع ایرانی (ثبت ولادت در مهلت قانونی به همراه شناسنامه)

150/000

1 روز

1

صدور شناسنامه اتباع ایرانی (ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (تا 3 ماه) به همراه صدور شناسنامه)

300/000

1 روز

1

صدور شناسنامه اتباع ایرانی (ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (از 3 ماه و بعد آن) به همراه صدور شناسنامه)

500/000

1 روز

1

صدور شناسنامه مشمولین بند 5 ماده 976 قانون مدنی

1/000/000

در صورت تکمیل بودن مدارک 1 روز

1

رسیدگی به درخواست های کمیسیون تشخیص سن (درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن)

500/000

10 روز تا یک ماه

حداکثر 2 بار

رسیدگی به درخواست های کمیسیون تشخیص سن (اجرای رأی کمیسیون تشخیص سن در اسناد)

2/000/000

تغییر نام خانوادگی (تغییر نام خانوادگی (نوبت اول))

1/000/000

حداکثر یک هفته

2

تغییر نام خانوادگی (تغییر نام و نام خانوادگی نوبت دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه)

2/500/000

حداکثر یک هفته

2

تغییر نام خانوادگی (تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده 41 (فرزندان زیر 18 سال)

150/000

حداکثر یک هفته

2

تغییر نام

2/500/000

حداکثر یک هفته

2

رسیدگی به درخواست های رسیدگی از هیئت حل اختلاف

300/000

حداکثر یک هفته از تاریخ تسلیم درخواست

حداکثر 2 بار

ثبت تغییر نشانی

رایگان

3 دقیقه

ندارد

صدور کارت هوشمند ملی (ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار))

250/000

20 روز کاری

2

صدور کارت هوشمند ملی (صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول))

500/000

صدور کارت هوشمند ملی (صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم))

700/000

صدور کارت هوشمند ملی (صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن((

1/000/000

صدور کارت هوشمند ملی (تعویض کارت هوشمند ملی (ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و...) باستثناء اشتباه مأمور)

300/000

صدور کارت هوشمند ملی (فعالسازی امضاء الکترونیک)

200/000پاسخ به استعلام هویت (پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی باستثناء بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)

100/000

6000 رکورد در ثانیه

یک بار در صورت استعلام غیر الکترونیکی

پاسخ به استعلام هویت (تأیید گزارش مفقودی شناسنامه، کارت شناسایی ملی و کارت هوشمند ملی)

100/000

پاسخ به استعلام هویت (استعلام دستی مبتنی بر فهرست‌ها و گزارش‌های خارج از چارچوب‌های تعریف شده به ازای هر شخص)

10/000

پاسخ به استعلام هویت (استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای دستگاه‌هایی نظیر شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و دفاتر اسناد رسمی)

2/000

پاسخ به استعلام هویت (نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به ازای هرمورد، برای دستگاه‌هایی نظیر شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و دفاتر اسناد رسمی)

8/000

پاسخ به استعلام هویت (تأیید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال)

100/000

پاسخ به استعلام نشانی افراد

بر اساس قوانین بودجه سنواتی

6000 رکورد در ثانیه

1


جدول شماره 2 - قوانین و مقررات

قانون ثبت احوال

فصل (1) : کلیات

فصل (2) : اسناد و مدارک ثبت احوال

فصل (3) : ثبت ولادت

فصل (4) : ثبت وفات

فصل (5) : ازدواج و طلاق

فصل (6) : صدور شناسنامه

فصل (7)‌ : صدور کارت شناسائی ملی

فصل (8) : نام خانوادگی

فصل(9) : تعویض شناسنامه های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع

فصل(10): تهیه مقدمات اجرای قانون

فصل(11) : مقررات کیفری

آئین‌نامه‌های مرتبط

آئین نامه طرز رسیدگی به هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال

قانون تخلفات جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353

قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365

قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم ،‌منتشره در مجموعه قوانین سال 1312 مصوب 31/4/1312

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی

تصویب نامه هیات وزیران –آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1378

آراء وحدت رویه

ردیف 62/1شماره 45- هـ

ردیف 62/37 شماره 401 – هـ

ردیف 63/22

ردیف 64/83

ردیف 66/13 شماره698 – هـ

ردیف 67/34 شماره 940- هـ

ردیف 63/9 هیئت عمومی

ردیف 67/45 هیئت عمومی دیوانعالی کشور

ردیف 69/20 هیئت عمومی

ردیف 63/23 هیئت عمومی دیوانعالی کشور

ردیف 71/5 هیئت عمومی – رسیدگی به دعوی راجع به مطالبه مهر در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است

ردیف 508 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری

embed'>  

 

 

بیانیه توافق سطح خدمت تارنمای اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی

مراجعین محترم؛

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات تارنمای اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی به آگاهی می رسد:

     ۱ -این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی می باشد. در صورت بروز هر گونه اشکال و نقض فنی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

     ۲- تارنمای اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی را فراهم نموده است. شما می‏توانید به صورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، تماس برقرار نمایید.

     ۳ -به محض دریافت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

     ۴- اطلاعات خصوصی که از این طریق وصول می‏گردد، دراختیارعموم قرارنمی‌گیرد.

 
 
آمار مراجعات
مهمان :   39
عضو :  0
کل مراجعات  :  406
امروز :  1
دیروز :  1