پنجشنبه 2 اسفند 1397   
 
تاریخ 1397/05/07         ساعت 07:36:27     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل ثبت احوال استان در دیدار با رئیس دادگستری شهرستان سرخس اظهار داشت : در راستای رسیدگی به درخواست های مردم در برخی امور مربوط به اسناد هویتی که در حوزه تصمیمات قضائی بود حجم بسیار زیادی از پرونده ها با دقت و سرعت عمل دستکاه محترم قضائی مورد رسیدگی قرار گرفت که قابل تقدیر است .
جلسه سرخس

مدیرکل ثبت احوال استان در دیدار با رئیس دادگستری شهرستان سرخس اظهار داشت : در راستای رسیدگی به درخواست های مردم در برخی امور مربوط به اسناد هویتی که در حوزه تصمیمات قضائی بود حجم بسیار زیادی از پرونده ها با دقت و سرعت عمل دستکاه محترم قضائی مورد رسیدگی قرار گرفت که قابل تقدیر است .از طرفی به منظور قضازدائی و رسیدگی به برخی درخواست های مردمی مانند تغییر نام افراد که بخش گسترده ای از پرونده های متشکله در دستگاه قضائی را به خود اختصاص می داد با توجه به جلسات و هماهنگی هایی که بین سازمان ثبت احوال و قوه قضائیه صورت پذیرفت مقرر گردید تا با تصویب بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه بخشی از این درخواست های در ثبت احوال رسیدگی و تنها در موارد خاص که نیاز به تصمیم مرجع قضائی است مراجعین درخواست خود را به محاکم برند که تاکنون نتایج مطلوبی را بدنبال داشته است .

همچنین مدیرکل ثبت احوال استان در دیدار با فرماندار سرخس از تعامل بسیار خوب و سازنده مجموعه فرمانداری با اداره ثبت احوال تقدیر کرد و افزود: با توجه به اهمیت ثبت بهنگام وقایع حیاتی در مهلت های قانونی فرماندار بعنوان رئیس شورای هماهگی ثبت وقایع حیاتی با پیگیری های مجدانه در تشکیل جلسات با حضور اعضاء و اجرای مصوبات ثبت احوال را در دستیابی به اهداف و شاخص های از پیش تعیین شده مساعدت نموده که از این منظر شهرستان سرخس در وضعیت مطلوبی قرار داشته و آسیب های تبعی دیر ثبتی و کم ثبتی تقریبا به عدد صفر نزدیک شده است .

نیری همچنین در مراسم نمادین کاروان ولایت که با حضور مردم و مسئولین سرخس در آستانه ولادت با سعادت حضرت امام رضا(ع) و گرامیداشت این روز و دهه کرامت برگزار شده بود شرکت کرد .

جلسه سرخس