پنجشنبه 2 اسفند 1397   
 
تاریخ 1397/05/11         ساعت 06:35:04     گروه خبری روابط عمومی

به منظور اجرای اصل 44 قانون اساسی و برون سپاری بخشی از خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی در جهت رفاه حال متقاضیان خدمت ،اولین دفتر پیشخوان ثبت احوال با حضور مدیرکل ،رئیس اداره حراست ،معاون امور اسناد هویتی ثبت احوال استان ،فرماندار و جمعی از مسئولین در شهرستان چناران رسما فعالیت خود را آغاز کرد.
افتتاح دفتر پیشخوان چناران

به منظور اجرای اصل 44 قانون اساسی و برون سپاری بخشی از خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی در جهت رفاه حال متقاضیان خدمت ،اولین دفتر پیشخوان ثبت احوال با حضور مدیرکل ،رئیس اداره حراست ،معاون امور اسناد هویتی ثبت احوال استان ،فرماندار و جمعی از مسئولین در شهرستان چناران رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

در مراسم افتتاح این دفتر مدیرکل ثبت استان اظهار کرد: از سال 1389 که اولین دفتر پیشخوان در استان فعالیت خود را آغاز نمود تا کنون 27 دفتر در شهر مشهد و با احتساب دفتری که امروز در این شهرستان افتتاح می گردد 20 دفتر در شهرستانها مشغول ارائه خدمات ثبت احوال به مردم عزیز هستند .

نیری با بیان اینکه در سال گذشته قریب به 340000 خدمت به مردم در دفاتر پیشخوان استان ارائه شده است افزود: بررسی های میدانی و همچنین بازخورد خدمات ارائه شده مبین آن است که راه اندازی این دفاتر تا حدود زیادی از ترددهای درون شهری کاسته و موجب صرفه جویی در وقت و هزینه متقاضیان خدمت گردیده است ضمن اینکه این تمرکززدایی از ادارات ثبت احوال تسریع در پاسخ توسط ادارات ثبت احوال را نیز بدنبال داشته است .

افتتاح دفتر پیشخوان چناران