شنبه 3 فروردین 1398   
 
تاریخ 1397/05/13         ساعت 06:50:57     گروه خبری روابط عمومی

به منظور بررسی مسائل و مشکلات و رفع موانع موجود و همچنین همکاری های فیمابین جلسه ای با حضور معاون امور اسناد هویتی ،رئیس اداره حراست و مسئول روابط عمومی ثبت احوال استان با مدیر و کارشناسان بیمارستان امام رضا مشهد برگزار شد .
جلسه بیمارستان امام رضا

به منظور بررسی مسائل و مشکلات و رفع موانع موجود و همچنین همکاری های فیمابین جلسه ای با حضور معاون امور اسناد هویتی ،رئیس اداره حراست و مسئول روابط عمومی ثبت احوال استان با مدیر و کارشناسان بیمارستان امام رضا مشهد برگزار شد .

در ایتدای این جلسه طاهری معاون امور اسناد هویتی ثبت احوال استان ضمن با اهمیت بر شمردن ثبت وقایع حیاتی در مهلت های قانونی افزود: با عنایت به اینکه امروز با پیشرفته های صورت گرفته در حوزه بهداشت و درمان بخش قابل توجهی از زایمان ها در زایشگاههای بیمارستانها انجام می شود بنابراین با اعلام بهنگام بیمارستانها و صدور گواهی ولادت موضوع دیر ثبتی عملا منتفی است .

طاهری افزود: ثبت احوال در سالیان گذشته با استفرار مامور در بیمارستانها و همچنین اجرای طرح جمع آوری سعی بر آن نموده تا بعنوان متولی ثبت بهنگام وقایع در اسرع وقت به ثبت و صدور شناسنامه اقدام نماید که تعامل بسیار خوب زایشگاهها در این مهم بسیار مهم بوده است .

یارمحمدی رئیس اداره حراست ثبت احوال تسان نیز با اشاره به اهمیت دقت در تنظیم گواهی ولادت بعد از احراز هویت صاحبان واقعه و همچنین رعایت موارد امنیتی در حفظ و نگهداری گواهی های ولادت اظهار کرد: با عنایت به اینکه ثبت ولادت و صدور شناسنامه با توجه به گواهی ولادت تنظیم شده در بیمارستانهای انجام می شود لازم است که به منظور پیشگیری از سوء استفادهای احتمالی برخی افراد قبل از صدور گواهی ولادت در خصوص بررسی هویت صاحبان واقعه با توجه به مدارک هویتی ایشان اقدام شایسته اعمال گردد تا در مراحل بعدی مشکل خاصی از این بابت ایجاد نگردد .