پنجشنبه 2 اسفند 1397   
 
تاریخ 1397/05/14         ساعت 08:17:50     گروه خبری روابط عمومی

به منظور اموزش و و ایجاد یک رویه واحد و همچنین مرتفع کردن ابهامات موجود در هیات های حل اختلاف ادارات کارگاه آموزشی با موضوع مورد نظر در اداره کل ثبت احوال استان برگزار شد .
کارگاه اموزشی حل اختلاف

به منظور اموزش و و ایجاد یک رویه واحد و همچنین مرتفع کردن ابهامات موجود در هیات های حل اختلاف ادارات کارگاه آموزشی با موضوع مورد نظر در اداره کل ثبت احوال استان برگزار شد .

مدیرکل ثبت احوال استان بعنوان مدرس این کارگاه آموزشی با اشاره به اهمیت هیات های حل اختلاف در ادارات در رسیدگی به درخواستهای مشروع و قانونی و تعیین تکلیف موارد مورد مناقشه بین صاحبان ساناد هویتی و ادارات ثبت احوال اظهار کرد: بطور معمول اعضاء هیات های حل اختلاف به جهت حساسیت فرآیند رسیدگی به درخواستهای واصله می بایست به قوانین ،بخشنامه ها و دستورالعمل های جاری آشنایی و تسلط داشته تا بتوانند تصمیات درست و منطبق قوانین و مقررات را اتخاذ نمایند بنابراین آموزش مستمر اعضاء از جمله مواردی ست که موکدا باید در دستور کار باید باشد به همین منظور این کارگاه آموزشی با توجه به حساسیت موضوع برگزار گردید که امیدوارم بیش از پیش موثر واقع شود.

کارگاه اموزشی حل اختلاف