تاریخ 1397/05/28         ساعت 17:26:41     گروه خبری روابط عمومی

به منظور پاسداشت رشادتها و دلاوریهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در صیانت از ارزشهای اسلامی و مرزهای کشور و همچنین تجلیل از مقام شامخ ایشان جمعی از مسئولین اداره کل ثبت احوال استان با حضور در منزل آزاده جانباز مرحوم تاتاری با خاواده این ایثارگر آزاده در آستانه هفته دولت دیدار کردند . در ادامه با حضور در منزل تعدادی از همکاران پیشکسوت از خدمات ارزنده این عزیزان در سالهای خدمت در ثبت احوال تقدیر گردید.

به منظور پاسداشت رشادتها و دلاوریهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در صیانت از ارزشهای اسلامی و مرزهای کشور و همچنین تجلیل از مقام شامخ ایشان جمعی از مسئولین اداره کل ثبت احوال استان با حضور در منزل آزاده جانباز مرحوم تاتاری با خاواده این ایثارگر آزاده در آستانه هفته دولت دیدار کردند .

در ادامه با حضور در منزل تعدادی از همکاران پیشکسوت از خدمات ارزنده این عزیزان در سالهای خدمت در ثبت احوال تقدیر گردید.