پنجشنبه 2 خرداد 1398   
 
تاریخ 1397/05/30         ساعت 06:52:51     گروه خبری روابط عمومی

جناب آقای نیری مدیرکل محترم ثبت احوال خراسان رضوی فقدان جانکاه والده گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان علو درجات و غفران واسعه الهی برای آن مرحومه مغفوره و اجر جزیل و صبرجمیل برای جنابعالی و سایر بازماندگان مسئلت داریم. روابط عمومی اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی
جناب آقای نیری مدیرکل محترم ثبت احوال خراسان رضوی
فقدان جانکاه والده گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان علو درجات و غفران واسعه الهی برای آن مرحومه مغفوره و اجر جزیل و صبر جمیل برای جنابعالی و سایر بازماندگان مسئلت داریم. روابط عمومی اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی