تاریخ 1397/06/07         ساعت 08:38:40     گروه خبری روابط عمومی

در ادامه بازدیدهای دوره ای کارشناسان استانداری خراسان رضوی در خصوص مسائل مربوط به صیانت از حقوق شهروندی ،در سالجاری اولین جلسه کارشناسی با هدف مجموعه اقدامات انجام شده در چارچوب برنامه مدون اعلام شده از ابتدای سال 97 تشکیل شد.
در ادامه بازدیده ای دوره ای کارشناسان استانداری در خصوص مسائل مربوط به صیانت از حقوق شهروندی ،در سالجاری اولین جلسه کارشناسی با هدف مجموعه اقدامات انجام شده در چارچوب برنامه مدون اعلام شده از ابتدای سال 97 تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه معاون فناوری اطلاعات و آمارهای جمعیتی استان با تاکید بر اهمیت صاینت از حقوق شهروندی در ارتقاء رضایتمندی عمومی و سلامت اداری اظهار داشت : از ابتدای سالجاری با هدف ایجاد فضائی مبتنی بر رعایت حقوق مراجعین،جلسات متعدد کارشناسی و بازرسی با حضور مدیرکل ثبت احوال استان در مرکز استان و ادارات تابعه برگزار شده است و عملکرد ادارات به لحاظ کمی وکیفی مورد ارزیابی قرار گرفته است و این اداره کل آمادگی دارد تا در صورت نیاز گزارش و مستندات جمع آوری شده را جهت بازبینی در اختیار کارشناسان مربوطه قرار دهد.