تاریخ 1397/06/15         ساعت 12:08:40     گروه خبری روابط عمومی

به منظور گرامیداشت روز خانواده و تکریم پیشکسوتان مدیرکل ثبت احوال استان با حضور در منزل اکبری از همکاران اداره کل ثبت احوال استان که اخیرا به کسوت بازنشستگی نائل شده بود حضور بهم رساند .
به منظور گرامیداشت روز خانواده و تکریم پیشکسوتان مدیرکل ثبت احوال استان با حضور در منزل اکبری از همکاران اداره کل ثبت احوال استان که اخیرا به کسوت بازنشستگی نائل شده بود حضور بهم رساند .
در این دیدار که با حضور جمعی از همکاران شاغل و پیشکسوت صورت گرفت نیری با اشاره به اینکه پیشکسوتان سرمایه های گرانبهای و ذخایر بسیار ارزشمندی برای ثبت احوال هستند نیروهای جوان را به ادامه این سنت حسنه توصیه کرد و ابراز امیدواری کرد که جونان با بهره گیری از تجارب ارزشمند ایشان که ماحصل سالها تلاش بی شائبه و خاصانه است بتوانند بیش از پیش در خئمتگزاری به مردم موفق باشند.