جمعه 26 دی 1399   
 
تاریخ 1399/02/31         ساعت 12:48:36     گروه خبری روابط عمومی

به مناسبت روز ملی جمعیت مدیرکل ثبت احوال استان با برنامه رادیوئی صبح خراسانی مصاحبه ای انجام داد.در این مصاحبه نیری گزارشی از وضعیت جمعیت استان و همچنین وقایع چهارگانه حیاتی اعم از ولادت،وفات،ازدواج و طلاق ارائه کرد

 به مناسبت روز ملی جمعیت مدیرکل ثبت احوال استان با برنامه رادیوئی صبح خراسانی مصاحبه ای انجام داد.در این مصاحبه نیری گزارشی از وضعیت جمعیت استان و همچنین وقایع چهارگانه حیاتی اعم از ولادت،وفات،ازدواج و طلاق ارائه کرد