جمعه 26 دی 1399   
 
تاریخ 1399/02/31         ساعت 12:52:37     گروه خبری روابط عمومی

به مناسبت 27 اردی بهشت روز روابط عمومی اعضاء شورای روابط عمومی استان با حضور در اداره کل ثبت احوال با اهداء لوح تقدیر استاندار از مسئول روابط عمومی استان تقدیر کردمد.
 

به مناسبت 27 اردی بهشت روز روابط عمومی اعضاء شورای روابط عمومی استان با حضور در اداره کل ثبت احوال با اهداء لوح تقدیر استاندار از مسئول روابط عمومی استان تقدیر کردمد.