جمعه 26 دی 1399   
 
تاریخ 1399/03/01         ساعت 11:07:37     گروه خبری روابط عمومی

به منظور تبیین و عملیاتی نمودن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اولین جلسه شورای راهبردی جمعیت استان خراسان مقارن با روز ملی جمعیت با حضور دکتر جعفری معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی خراسان رضوی و بصورت وبینار برگزار شد.

 

به منظور تبیین و عملیاتی نمودن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اولین جلسه شورای راهبردی جمعیت استان خراسان مقارن با روز ملی جمعیت با حضور دکتر جعفری معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی خراسان رضوی و بصورت وبینار برگزار شد.در ابتدای این جلسه نیری مدیرکل ثبت احوال استان سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص رشدو جوان سازی جمعیت بسیار حائز اهمیت دانس و اظهار کرد: ابلاغ این سیاست ها در حقیقت اهمیت موضوع را برا تمامی مسئولین عیان کرده است و به همین جهت ثبت احوال بعنوان دبیرخانه شورای راهبردی جمعیت مسئول تشکیل جلسات و پیگیری مصوبات گردیده است که با برگزاری جلساتی درسالهای گذشته نسبت به راهبری موضوع با رهنمودهای مسئولین وقت نموده است .

نیری افزود: در این جلسات سعی شده است تا با بهره گیری از ظرفیت های دستگاههای اجرائی و همچنین دانشگاهها موضوع بصورت علمی پیگیری و نتایج حاصله نیز بر همین اساس پیگیری شوند .

در ادامه دکتر جعفری معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار نیز با تاکید بر انسجام و تمرکز دستگاهها بر روی این موضوع افزود: تجربه بیماری کروناو انسجام ملی که در این خصوص شکل گرفت مبین این مسئله بود که تعامل و هم افزائی در خصوص مسائل کلان در کشور می تواند به نحو احسن مدیریت و نتایج بسیار مطلوبی داشته باشد و از این حث می توان از این تجربه در دیگر مسائل بهره گرفت و با انسجام ملی نسبت به مدیریت بحران و مرتفع نمودن موانع و معضلات موجود در مقوله رشد جمعیت بهر کافی برد.

دکتر جعفری ادامه داد: با بتوجه به اینکه موضوع جمعیت بعنوان یک موضوع در مقوله امنیت ملی از دیرباز مطرح بوده است اظهار کرد: با عنایت به اینکه موضوع جمعیت از گذشته تا کنون و با تشکیل دولت –شهرها بعنوان یک مولفه امنیتی مورد توجه بوده است و همواره در بعد تهدیدات ملی بعنوان عاملی بازدارنده به آن نگریسته می شده است بنابراین رشد جمعیت و جوان سازی بافت جمعیتی می بایست با بهره گیری از تمامی ظرفیت های فرهنگی و اقتصادی رصد و پیگیری گردد.