شنبه 21 تیر 1399   
 
تاریخ 1399/03/20         ساعت 14:14:18     گروه خبری روابط عمومی

به منظور بررسی فرصت های و تهدیدهای موجود اعم انسانی ،سایری و فیزیکی در سازمان ثبت احوال کشور دکتر جلالی رئیس این سازمان با حضور در سازمان ثبت احوال کشور با مسئولین پدافند غیرعامل ادارات کل ثبت احوال استانها به صورت وبینار سخنرانی کرد. در این جلسه که با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور و رئیس حراست سازمان برگزار شد دکتر نجفی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری و مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی بعنوان مخاطبین جلسه از خراسان رضوی حضور داشتند .
 

به منظور بررسی فرصت های و تهدیدهای موجود اعم انسانی ،سایری و فیزیکی در سازمان ثبت احوال کشور دکتر جلالی رئیس این سازمان با حضور در سازمان ثبت احوال کشور با مسئولین پدافند غیرعامل ادارات کل ثبت احوال استانها به صورت وبینار سخنرانی کرد.

در این جلسه که با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور و رئیس حراست سازمان برگزار شد دکتر نجفی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری و مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی بعنوان مخاطبین جلسه از خراسان رضوی حضور داشتند .