جمعه 26 دی 1399   
 
تاریخ 1399/03/22         ساعت 08:35:24     گروه خبری روابط عمومی

به منظور بررسی نحوه ثبت وقایع حیاتی ،تعامل با مراکز درمانی و بهداشتی و همچنین تعامل با شبکه اعلام، جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال در بخش گلبهار شهرستان چناران با حضور مدیرکل ثبت احوال استان برگزار شد .
 

به منظور بررسی نحوه ثبت وقایع حیاتی ،تعامل با مراکز درمانی و بهداشتی و همچنین تعامل با شبکه اعلام، جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال در بخش گلبهار شهرستان چناران با حضور مدیرکل ثبت احوال استان برگزار شد .

در این جلسه نیری با تاکید بر اهمیت لزوم ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی اظهار کرد: ارتقا شاخص های کمی و کیفی در مقوله ثبت وقایع حیاتی در سالیان اخیر وضعیت مطلوبی را در این زمینه فراهم نموده است و با پیگیری های بسیار خوب اعضاء شورای هماهنگی و تعامل مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین شبکه اعلام به مرحله ثبت حداکثری نزدیک شده ایم .