جمعه 26 دی 1399   
 
تاریخ 1399/04/02         ساعت 12:29:02     گروه خبری روابط عمومی

علیرغم تمهیدات ویژه برای مقابله با ویروس کرونا خدمت رسانی به مردم عزیز توسط اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی با شدت اداره دارد و در راس این مهم مدیرکل ثبت احوال استان بصورت حضوری در دفترکار خود موضوع رسیدگی به درخواست ها و مشکلات هویتی مردم را در دستورکار قرار داده است.

علیرغم تمهیدات ویژه برای مقابله با ویروس کرونا خدمت رسانی به مردم عزیز توسط اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی با شدن اداره دارد و در راس این مهم مدیرکل ثبت احوال استان بصورت حضوری موضوع رسیدگی به درخواست ها و مشکلات هویتی مردم را  در دستورکار قرار داده است.