جمعه 7 آذر 1399   
 
تاریخ 1399/05/21         ساعت 08:17:49     گروه خبری روابط عمومی

به منطور پایش موضوع جمعیت و اقدامات انجام شده در چارچوب سیاست های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری سیمای خراسان رضوی در برنامه تلویزیونی با این موضوع که با حضور معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس شورای راهبردی جمعیت استان ترتیب داده شده بود بصورت تلفنی با مدیرکل ثبت احوال استان بعنوان دبیر این جلسه مصاحبه ای انجام داد .

 به منطور پایش موضوع جمعیت و اقدامات انجام شده در چارچوب سیاست های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری سیمای خراسان رضوی در برنامه تلویزیونی با این موضوع که با حضور معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس شورای راهبردی جمعیت استان ترتیب داده شده بود بصورت تلفنی با مدیرکل ثبت احوال استان بعنوان دبیر این جلسه مصاحبه ای انجام داد .
نیری مدیرکل ثبت احوال با اشاره به اهم اقدامات انجام شده از سال 95 که شورای راهبردی جمعیت استان رسما آغاز به کار نموده است افزود: با عنایت به پیگیری های انجام شده و همچنین مصوبات تنظیم شده در این شورا سعی شده تا از تمام ظرفیت های موجود در این خصوص استفاده شود  و با هماهنگی بسیار خوبی که با مراکز علمی و دانشگاهی انجام شده است محورهای مطروحه بصورت علمی و درچارچوب پژوهش های میدانی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و فرصت ها و تهدیدهای موضوع جمعیت در استان بصورت موردی استخراج و تصمیات بسیار خوبی توسط دکتر جعفری معاون استاندار برای مرتفع کردن آنها اتخاذ گردیده است .