پنجشنبه 13 آذر 1399   
 
تاریخ 1399/06/01         ساعت 13:52:22     گروه خبری روابط عمومی

در آستانه گرامیداشت هفته دولت مدیرکل ثبت احوال استان در مصاحبه تلفنی با برنامه پرس و جو صدای خراسان رضوی گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در خصوص کارت هوشمند ملی ارائه کرد

 

در آستانه گرامیداشت هفته دولت مدیرکل ثبت احوال استان در مصاحبه تلفنی با برنامه پرس و جو صدای خراسان رضوی گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در خصوص کارت هوشمند ملی ارائه کرد