پنجشنبه 13 آذر 1399   
 
تاریخ 1399/06/03         ساعت 08:12:09     گروه خبری روابط عمومی

به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی در خصوص بیماری کرونا جلسه شورای اداری استان در دومین روز از بزرگداشت هفته دولت با ابتکار استانداری خراسان رضوی بصورت وبینار برگزارشد.

به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی در خصوص بیماری کرونا جلسه شورای اداری استان در دومین روز از بزرگداشت هفته دولت با ابتکار استانداری خراسان رضوی بصورت وبینار برگزارشد.