پنجشنبه 13 آذر 1399   
 
تاریخ 1399/06/03         ساعت 11:08:38     گروه خبری روابط عمومی

به منطور رعایت پروتکل های بهداشتی جلسه شورای اداری مدیران ستادی سازمان ثبت احوال کشور و مدیران ثبت احوال استانها به مناسبت بزرگداشت هفته دولت بصورت وبینار برگزار شد.

به منطور رعایت پروتکل های بهداشتی جلسه شورای اداری مدیران ستادی سازمان ثبت احوال کشور و مدیران ثبت احوال استانها به مناسبت بزرگداشت هفته دولت بصورت وبینار برگزار شد.