جمعه 7 آذر 1399   
 
تاریخ 1399/06/30         ساعت 11:42:15     گروه خبری روابط عمومی

به منظور گرامیداشت هفته دفاع مقدس فضای درونی و برونی اداره کل ثبت احوال به بنرهای تصاویر شهدا گرانقدر مزین گردید .

به منظور گرامیداشت هفته دفاع مقدس فضای درونی و برونی اداره کل ثبت احوال به  بنرهای تصاویر شهدا گرانقدر مزین گردید .