جمعه 7 آذر 1399   
 
تاریخ 1399/06/30         ساعت 11:49:51     گروه خبری روابط عمومی

با فرارسیدن هفته دفاع مقدس و گرامیداشت این هفته نمایشگاه عکس های ماندگار که گلچینی از عکس ، اطلاعات شخصی و وصیتنامه شهداء گرانقدر خراسان رضوی می باشد در محل اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی دائر گردیده است .

با فرارسیدن هفته دفاع مقدس و گرامیداشت این هفته نمایشگاه عکس های ماندگار که گلچینی از عکس ، اطلاعات شخصی و وصیتنامه شهداء گرانقدر خراسان رضوی می باشد در محل اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی دائر گردیده است .