جمعه 7 آذر 1399   
 
تاریخ 1399/07/03         ساعت 12:45:34     گروه خبری روابط عمومی

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از مقام شامخ رزمندگان ایثارگر جنگ تحمیلی دکتر درخشان نیا معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با ارسال لوح تقدیری از رزمندگان ثبت احوال خراسان رضوی تقدیر کرد.
 

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از مقام شامخ رزمندگان ایثارگر جنگ تحمیلی دکتر درخشان نیا معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با ارسال لوح تقدیری از رزمندگان ثبت احوال خراسان رضوی تقدیر کرد.