جمعه 7 آذر 1399   
 
تاریخ 1399/07/05         ساعت 08:16:16     گروه خبری روابط عمومی

در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس و به منظور تجلیل از آرمانهای والای شهداء گرانقدر کارکنان اداره کل ،روسای ادارات ثبت احوال مشهد و مناطق سه گانه در مزار مطهر شهدای گمنام حضور یافتند .

 

در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس و به منظور تجلیل از آرمانهای والای شهداء گرانقدر کارکنان اداره کل ،روسای ادارات ثبت احوال مشهد و مناطق سه گانه در مزار مطهر شهدای گمنام حضور یافتند .