جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
تاریخ 1399/07/08         ساعت 12:49:00     گروه خبری روابط عمومی

در روز سه شنبه مورخ 99/07/08 نیری مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی با حضور در سامانه ارتباط مردم با دولت استانداری خراسان رضوی از ساعت 12الی 13/30 بصورت برخط و مستقیم از طریق شماره تلفن 111 پاسخگوی سوالات و مشکلات هویتی هم استانی های گرامی بود .

در روز سه شنبه مورخ 99/07/08 نیری مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی با حضور در سامانه ارتباط مردم با دولت استانداری خراسان رضوی از ساعت 12الی 13/30 بصورت برخط و مستقیم از طریق شماره تلفن 111 پاسخگوی سوالات و مشکلات هویتی هم استانی های گرامی بود .