جمعه 7 آذر 1399   
 
تاریخ 1399/07/29         ساعت 11:13:00     گروه خبری روابط عمومی

نیری مدیرکل ثبت احوال استان به مناسبت فرارسیدن هفته ناجا در جلسه تجلیل از خدمات ارزنده یگان انتظامی ثبت احوال استان اظهار کرد: آرامش و امنیت امروز ایران مرهون مجاهدت و تلاشهای ارزنده جان برکفان نیروی انتظامی است و روز و هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است تا از تلاش های این عزیزان تجلیل نمائیم.

 

نیری مدیرکل ثبت احوال استان به مناسبت فرارسیدن هفته ناجا در جلسه تجلیل از خدمات ارزنده یگان انتظامی ثبت احوال استان اظهار کرد: آرامش و امنیت امروز ایران مرهون مجاهدت و تلاشهای ارزنده جان برکفان نیروی انتظامی است و روز و هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است تا از تلاش های این عزیزان تجلیل نمائیم.