پنجشنبه 6 آذر 1399   
 
تاریخ 1399/08/19         ساعت 10:46:48     گروه خبری روابط عمومی

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی از یارمحمدی دبیر پدافند غیرعامل ثبت احوال استان به جهت پیگیری و انجام اقدامات موثر در این زمینه تقدیر کرد.