پنجشنبه 6 آذر 1399   
 
تاریخ 1399/08/26         ساعت 13:49:50     گروه خبری روابط عمومی

در آستانه فرارسیدن هفته بسیج بخشنامه استانی بزرگداشت هفته بسیج منضم به برنامه های اجرائی از سوی مدیرکل ثبت احوال استان به ادارات تابعه ابلاغ گردید

در آستانه فرارسیدن هفته بسیج بخشنامه استانی بزرگداشت هفته بسیج منضم به برنامه های اجرائی از سوی مدیرکل ثبت احوال استان به ادارات تابعه ابلاغ گردید