دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/08/26         ساعت 13:54:54     گروه خبری روابط عمومی

در آستانه هفته بسیج همکاران عضو گردان الی بیت المقدس در پی فراخوان بسیج ادارات کل شهید رجائی در تاریخ 1399/08/24 در مرکز آموزش جواد الائمه (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور بهم رساندند.

در آستانه هفته بسیج همکاران عضو گردان الی بیت المقدس در پی فراخوان بسیج ادارات کل شهید رجائی در تاریخ 1399/08/24 در مرکز آموزش جواد الائمه (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور بهم رساندند.