سه شنبه 30 دی 1399   
 
تاریخ 1399/10/02         ساعت 14:27:01     گروه خبری روابط عمومی

دکتر درخشان نیا معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور طی پیامی درگذشت سعید شیرزاد کارشناس امور مالی اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی را تسلیت گفت.