شنبه 9 اسفند 1399   
 
تاریخ 1399/11/16         ساعت 12:48:35     گروه خبری روابط عمومی

به مناسبت ایام ا... گرامیداشت دهه فجر و تجدید بیعت با آرمانهای والای بنیانگزار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب مدیرکل و کارکنان ثبت احوال استان با حضور در مزار مطهر شهداء گمنام نسبت به نثار گل و غباروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهداء اقدام کردند.

 به مناسبت ایام ا... گرامیداشت دهه فجر و تجدید بیعت با آرمانهای والای بنیانگزار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب مدیرکل و کارکنان ثبت احوال استان با حضور در مزار مطهر شهداء گمنام نسبت به نثار گل و غباروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهداء اقدام کردند.