شنبه 9 اسفند 1399   
 
تاریخ 1399/11/23         ساعت 07:56:43     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل استان به اتفاق فرمانده و اعضاء شورای پایگاه مقاومت بسیج شهید حسن نیا اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی به مناسبت یوم ا...22 بهمن ،سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در پی فراخوان شورای هماهنگی تبلیغات و حوزه مقاومت ادارات کل استان در قالب کاروان خودروئی به اتفاق خانواده در مراسم بزرگداشت 22 بهمن در مشهد مقدس شرکت نمودند.

مدیرکل استان به اتفاق فرمانده و اعضاء شورای پایگاه مقاومت بسیج شهید حسن نیا اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی به مناسبت یوم ا...22 بهمن ،سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در پی فراخوان شورای هماهنگی تبلیغات و حوزه مقاومت ادارات کل استان در قالب کاروان خودروئی به اتفاق خانواده در مراسم بزرگداشت 22 بهمن در مشهد مقدس شرکت نمودند.