پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
تاریخ 1399/12/27         ساعت 11:06:19     گروه خبری روابط عمومی

به منظور برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های سال جدید و همچنین ارزیابی مجموعه اقدامات انجام شده در خصوص برنامه های ابلاغی سازمان و مرتفع نمودن موانع و مشکلات موجود و اتخاذ تصمیمات و تمهیدات مناسب وبینار جلسه ای با حضور مدیر کل ثبت احوال استان و مدیران و روسای ادارات تابعه در محل سالن اجتماعات اداره کل ثبت احوال استان برگزار شد

 به منظور برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های سال جدید و همچنین ارزیابی مجموعه اقدامات انجام شده در خصوص برنامه های ابلاغی سازمان و مرتفع نمودن موانع و مشکلات موجود و اتخاذ تصمیمات و تمهیدات مناسب وبینار جلسه ای با حضور مدیر کل ثبت احوال استان و مدیران و روسای ادارات تابعه در محل سالن اجتماعات اداره کل ثبت احوال استان برگزار شد