شنبه 9 مرداد 1400   
 
تاریخ 1400/04/15         ساعت 00:36:37     گروه خبری روابط عمومی

با ابلاغ مدیرکل ثبت احوال استان و در جلسه ای غلامحسین قنبری بعنوان رئیس اداره حراست ثبت احوال استان خراسان رضوی معرفی شد .همچنین در این جلسه از زحمات نورمحمد یارمحمدی در دوران تصدی این مسئولیت تجلیل شد. ن
تصویر

با ابلاغ مدیرکل ثبت احوال استان و در جلسه ای  غلامحسین قنبری بعنوان رئیس اداره حراست ثبت احوال استان خراسان رضوی معرفی شد .همچنین در این جلسه از زحمات نورمحمد یارمحمدی در دوران تصدی این مسئولیت تجلیل شد.
نیری مدیرکل ثبت احوال استان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان اظهار کرد: حراست بعنوان سنگر مستحکم ایمان و عمل نقش ارزنده ای در بحث سلامت اداری دارد و از این لحاظ به عنوان چشم و گوش سیستم اداری نقش برجسته ای در هدایتگری ایفا می نماید