شنبه 9 مرداد 1400   
 
تاریخ 1400/04/23         ساعت 20:08:35     گروه خبری روابط عمومی

به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب، امور بانوان و کمیته عفاف و حجاب اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی، با عنایت به اهمیت تربیت فرزندان، اقدام به برگزاری مسابقه مجازی کتابخوانی با عنوان خانواده و مراقبت جنسی فرزندان از دیدگاه آموزه های اسلامی نموده است.
تصویر

به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب، امور بانوان و کمیته عفاف و حجاب اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی، با عنایت به اهمیت تربیت فرزندان، اقدام به برگزاری مسابقه مجازی کتابخوانی با عنوان  خانواده و مراقبت جنسی فرزندان از دیدگاه آموزه های اسلامی نموده است.