شنبه 9 مرداد 1400   
 
تاریخ 1400/04/23         ساعت 20:11:09     گروه خبری روابط عمومی

در روز دوشنبه 21 تیرماه 1400 سالروز ازدواج حضرت علی و فاطمه "کارگاه آموزشی با عنوان مهارت های زندگی با محوریت عفاف و حجاب" در محل سالن اجتماعات اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی با حضور بانوان شاغل در ادارات ثبت احوال مشهد و مناطق مشهد با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.
تصویر

در روز دوشنبه 21 تیرماه 1400 سالروز ازدواج حضرت علی و فاطمه "کارگاه آموزشی با عنوان مهارت های زندگی با محوریت عفاف و حجاب" در محل سالن اجتماعات اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی با حضور بانوان شاغل در ادارات ثبت احوال مشهد و مناطق مشهد با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.