جمعه 2 مهر 1400   
 
تاریخ 1400/06/02         ساعت 12:56:28     گروه خبری روابط عمومی

همزمان با آغاز هفته دولت ستاد بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند در ادارات تابعه تشکیل و برنامه های پیش بینی شده جهلت اجرا ابلاغ گردید .ضمنا در اولین روز از هفته دولت از سوی پایگاه بسیج میز خدمت جهادی در محل اداره منطقه یک اداره ثبت احوال مشهد دایر و شروع بکار نمود.
تصویر

 همزمان با آغاز هفته دولت ستاد بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند در ادارات تابعه تشکیل و برنامه های پیش بینی شده جهلت اجرا ابلاغ گردید .ضمنا در اولین روز از هفته دولت از سوی پایگاه بسیج میز خدمت جهادی در محل اداره منطقه یک اداره ثبت احوال مشهد دایر و شروع بکار نمود.