جمعه 2 مهر 1400   
 
تاریخ 1400/06/11         ساعت 08:48:46     گروه خبری روابط عمومی

به جهت پاسخگوئی مستقیم و بر خط مسئولین و به تدبیر دفتر ارزیابی عملکرد استانداری خراسان رضوی ،مدیرکل ثبت احوال استان در روز سه شنبه 09/06/1400 با حضور در محل این سامانه به مدت یکساعت پاسخگوی سوالات مردم شریف استان خراسان رضوی بود.
تصویر

 

embed'>به جهت پاسخگوئی مستقیم و بر خط مسئولین و به تدبیر دفتر ارزیابی عملکرد استانداری خراسان رضوی  ،مدیرکل ثبت احوال استان در روز سه شنبه 09/06/1400 با حضور در محل این سامانه به مدت یکساعت پاسخگوی سوالات مردم شریف استان خراسان رضوی بود.