شنبه 1 آبان 1400   
 
تاریخ 1400/07/12         ساعت 09:37:51     گروه خبری روابط عمومی

به منظور بهره مندی از فضای معنوی زیارت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین (ع) مراسم قرائت زیارت عاشورا با حضور اعضا پایگاه بسیج شهید حسن نیا اداره کل ثبت احوال استان با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل سالن اجتماعات این اداره کل برگزارشد
تصویر

 به منظور بهره مندی از فضای معنوی زیارت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین (ع) مراسم قرائت زیارت عاشورا با حضور اعضا پایگاه بسیج شهید حسن نیا اداره کل ثبت احوال استان با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل سالن اجتماعات این اداره کل برگزارشد