یکشنبه 14 آذر 1400   
 
تاریخ 1400/07/28         ساعت 12:53:42     گروه خبری روابط عمومی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در نامه ای به مدیر کل ثبت احوال خراسان رضوی سید حسین نیری از اقدامات ارزشمند این دستگاه در مسیر ارتقاء زنان و خانواده و اجرای برنامه های عملیاتی ابلاغی دفتر زنان و خانواده استانداری در این حوزه قدردانی نمود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در نامه ای به مدیر کل ثبت احوال خراسان رضوی سید حسین نیری از اقدامات ارزشمند این دستگاه در مسیر ارتقاء زنان و خانواده و اجرای برنامه های عملیاتی ابلاغی دفتر زنان و خانواده استانداری در این حوزه قدردانی نمود.