سه شنبه 5 بهمن 1400   
 
تاریخ 1400/09/11         ساعت 08:30     گروه خبری روابط عمومی

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج کارکنان ثبت احوال خراسان رضوی با حضور در مزار مطهر شهدای گمنام واقع در بلوار اندیشه با آرمانهای والای ایشان بیعت کردند.
تصویر  

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج کارکنان ثبت احوال خراسان رضوی با حضور در مزار مطهر شهدای گمنام واقع در بلوار اندیشه با آرمانهای والای ایشان بیعت کردند.