دوشنبه 30 اردیبهشت 1398   
 


ردیف

شرح خدمات

نرخ مصوب کارگروه(ریال)

شهرستان مشهد

سایر شهرستان های استان

1

تعویض شناسنامه

100000

85000

2

شناسنامه المثنی

100000

85000

3

درخواست تغییر نام خانوادگی

100000

85000

4

درخواست هیات حل اختلاف

95000

85000

5

درخواست اجرای احکام دادگاه

100000

85000

6

صدور گواهی تجرد

100000

85000

7

ثبت وقایع ازدواج و طلاق

100000

85000

8

تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی

80000

70000

 
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1396/02/25