.

جدول دفاتر پیشخوان دولت، ارائه دهنده خدمات ثبت احوال در استان خراسان رضوی

فهرست خدمات ثبت احوال قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت در سطح شهر مشهد
ردیف
شرح خدمات
1
اخذ مدارک درخواست صدور کارت ملی اولیه
2
اخذ مدارک درخواست تعویض شناسنامه
3
اخذ مدارک درخواست تعویض کارت ملی
4
اخذ مدارک درخواست صدور شناسنامه المثنی
5
اخذ مدارک درخواست صدور المثنی کارت ملی
6
اخذ مدارک درخواست تغییر نام
7
درخواست گواهی تجرد , فوت ,شماره ملی و سایر گواهیها
8
اخذ مدارک درخواست تغییر نام خانوادگی
9
اخذ مدارک درخواست ثبت ازدواج و مشخصات فرزندان
10
اخذ مدارک درخواست اجرای احکام قطعیت یافته محاکم
11
اخذ مدارک درخواست هیأت حل اختلاف

فهرست دفاتر پیشخوان ثبت احوال استان خراسان رضوی- شهر مشهد
ردیف
شماره دفتر
تلفن ثابت
آدرس محل دفتر
وضعیت
پیشخوان
1
72-19-1028
35225005-8
بلوارشهیدفلاحی بین فلاحی 18و22
فعال
2
71-19-1215
38697481-3
میدان هنرستان
غیرفعال
3
72-19-1060
37613225
بلوارفردوسی مقابل سالن بهشتی
فعال
4
71-19-1250
36627879
قاسم آبادشریعتی 28پلاک25
فعال
5
72-19-1074
36584333
بلوارتوس 65 شهرک امام علی پلاک10
فعال
6
71-19-1147
37242111
نبش حر عاملی 68
فعال
7
72-19-1015
37340090-2
مطهری شمالی نبش مطهری 49
فعال
8
72-19-1080
33384022
بلوارصبا تقاطع صبا و شهید دائی- پ439
فعال
9
71-19-1245
32733000
انتهای گاز شرقی مقابل ورزشگاه قدس
فعال
10
71-19-1094
35026001-2
بلوار معلم بین معلم 73و75
فعال
11
72-19-1038
38941300
بلوار معلم-بین معلم 40 و 42
غیرفعال
12
72-19-1200
33685580
بین پنجراه و میدان 17 شهریور- جنب شهرداری
فعال
13
72-19-1119
37428082
خیابان خواجه ربیع29 - مقابل آرامگاه
فعال
14
72-19-1163
33925629
شهرک طرق-بین خیابان شهید ساعی 25 و 27
فعال
15
72-19-1117
33868666
سیدی - بین قائم 12 و 14
فعال
16
72-19-1045
37263338
عبدالمطلب 24
فعال
17
72-19-1078
38429908
میدان جمهوری- شهید منتظری 1
فعال
18
72-19-1198
32231196
میدان شهدا-ابتدای خیابان عبادی - روبروی عبادی8
فعالشهر نیشابور
ردیف
شماره دفتر
تلفن ثابت
آدرس محل دفتر
وضعیت
پیشخوان
1
72-19-1209
2216800
خیابان امام خمینی،میدان خیام، روبروی اداره میراث فرهنگی
فعال
1
72-19-1168
43345711
نبش چهاراه عطار
غیرفعال

شهر سبزوار
ردیف
شماره دفتر
تلفن ثابت
آدرس محل دفتر
وضعیت
پیشخوان
1
72-19-1063
2227322
خیابان اسرار شمالی - روبروی بانک تجارت
فعال
2
72-19-1047
2227322
خیابان بهار-مقابل هنرستان چمران
فعال
3
72-19-1075
44244612
خیابان کاشفی جنوبی-بین کاشفی29و31
فعال

شهر تربت حیدریه

ردیف
شماره دفتر
تلفن ثابت
آدرس محل دفتر
وضعیت
پیشخوان
1
72-19-1248
52238585
خیابان فردوسی شمالی، جنب مخابرات
فعال