پنجشنبه 23 آبان 1398   
 
تاریخ 1398/02/24     تعداد دفعات مشاهده 146 بار     ساعت 09:06:16     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل ثبت احوال استان از اداره دشت آزادگان بازدید به عمل آوردند .

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال خوزستان ، مهندس مریدی مدیرکل ثبت احوال استان به همراه امینی رئیس اداره حقوقی سرزده از اداره شهرستان دشت آزادگان بازدید کردند .

با توجه به فروکش شدن سیلاب در این شهرستان و بازگشت به حالت عادی ، همه اسناد سجلی این اداره به حالت قبل چیده شده بودند . شناسنامه های تعویضی و همچنین وضعیت EQC بروز بود که از تلاش همکاران تقدیر به عمل آمد .

مهندس مریدی در این بازدید دستور داد با توجه به آسیب دیده بودن وتخریب برخی از قسمت های این اداره خیلی فوری تعمیرات آنها انجام گیرد . در ادامه نیز دستور داد با توجه به فصل گرما به جهت رفاه بیشتر مراجعین دستگاه های سرمایشی بیشتری در اختیار این اداره قرار گیرد .