پنجشنبه 2 خرداد 1398   
 
مدیریت محتوا
تلفن و آدرس ادارات تابعه - مراکز ثبت احوال
 
پیش شماره استان: 066 
 
ساعات اداری:
شنبه تا چهارشنبه:  7:30  تا  14:30
پنجشنبه: 7:30  تا  13:30 
 

 

اداره

تلفن

نمابر

کد پستی

آدرس

1

اداره کل ثبت احوال لرستان

33221376

33221378

-

6817787651

خرم آباد –  بلوار ولایت  خیابان گلستان ششم

2

اداره ثبت احوال خرم آباد

33225234

33207324

33232742

33203644

6814993535

میدان 22 بهمن انتهای بلوار ولیعصر

3

ثبت احوال منطقه یک خرم آباد

33408918

33410700

-

میدان امام حسین بلوار بهارستان خ 12 متری صنایع

4

اداره ثبت احوال بروجرد

42448901

42448901

6913687341

انتهای خیابان طالقانی

5

اداره ثبت احوال الیگودرز

43322011

43322012

43325020

6861883196

خیابان امام –  انتهای بلوار شرقی

6

اداره ثبت احوال دورود

43235511

43234496

43234496

6881733578

بلوار 60 متری جنب نیروی انتظامی کوچه زندلشنی

7

اداره ثبت احوال دلفان (نورآباد)

33722949

32722949

6831968734

بلوار شهید بهشتی –  خیابان ساحلی

8

اداره ثبت احوال سلسله (الشتر)

32522519

32522519

6891654516

خیابان 30 متری معلم –  روبروی اداره مخابرات

9

اداره ثبت احوال کوهدشت

32623018

32623019

32623018

6841771175

خیابان فرمانداری مجتمع اداری

10

اداره ثبت احوال پلدختر

32222712

32222712

6851985663

بلوار امام –  جاده پلدختر اندیمشک

11

اداره ثبت احوال ازنا

43429035

43429035

6871714678

خیابان امام 24 متری نیروگاه جنب کمیته امداد

12

اداره ثبت احوال اشترینان

 

42551264

42550366

6897116493

بلوار امام جنب 25 دستگاه

13

اداره ثبت احوال پاپی

33137244

33137734

6886113199

انتهای خیابان فرهنگ جنب نیروی انتظامی

14

اداره ثبت احوال بیرانوند

33135284

33135701

6818118579

شهرک شهید بهشتی

15

اداره ثبت احوال چگنی

33150238

33150175

6877195764

سراب دوره –  خیابان شهید امیری

16

اداره ثبت احوال رومشگان

32654006

32654006

6845119347

چغابل –  خیابان مدرس

17

اداره ثبت احوال ویسیان

33133246

33133292

6858176468

خیابان امام روبروی کمیته امداد امام

18

اداره ثبت احوال سیلاخور

43264202

43264202

-

چالانچولان –  بلوار امام خمینی